Personajes relacionados
Hasta el primer trimestre, la deuda externa total creció el 16%